Huwelijkse voorwaarden

De Nederlandse wet gaat op dit moment nog uit van de algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat wanneer u trouwt zonder huwelijkse voorwaarden, de afzonderlijke vermogens van de echtgenoten worden samengevoegd tot een gemeenschappelijk vermogen waarin beiden voor de helft gerechtigd zijn.

Wilt u voorkomen dat de wettelijke gemeenschap van goederen ontstaat, dan dient u voor het huwelijk een overeenkomst aan te gaan: huwelijkse voorwaarden. Een reden om huwelijkse voorwaarden te maken is bijvoorbeeld het hebben van een eigen onderneming of familievermogen dat privé moet blijven.

Met ingang van 1-1-2018 wijzigt het huwelijksvermogensrecht, voor huwelijken die vanaf die datum worden gesloten geldt een beperkte gemeenschap van goederen. U trouwt nog steeds in gemeenschap van goederen, echter alleen het voorhuwelijkse vermogen en vermogen verkregen uit een erfenis of schenking blijven privé.
Onder omstandigheden blijft het derhalve nog steeds noodzakelijk om huwelijkse voorwaarden te maken, vooral voor ondernemers.

Tijdens het huwelijk kunnen ook huwelijkse voorwaarden worden aangegaan. Bijvoorbeeld bij het starten van een onderneming.

De notaris kan u hier verder bij helpen.