Partnerschapsvoorwaarden

De Nederlandse wet gaat uit van de wettelijke gemeenschap van goederen. Dit betekent dat wanneer u registreerd zonder partnerschapsvoorwaarden, de afzonderlijke vermogens van de partners worden samengevoegd tot een gemeenschappelijk vermogen waarin beiden voor de helft gerechtigd zijn.

Wilt u voorkomen dat de wettelijke gemeenschap van goederen ontstaat, dan dient u voor het geregistreerd partnerschap een overeenkomst aan te gaan: partnerschapsvoorwaarden. Een reden om partnerschapsvoorwaarden te maken is bijvoorbeeld het hebben van een eigen onderneming of familievermogen dat privé moet blijven.

Met ingang van 1-1-2018 wijzigt het huwelijksvermogensrecht, voor partnerschappen die vanaf die datum worden gesloten geldt een beperkte gemeenschap van goederen. U gaat het partnerschap nog steeds aan in gemeenschap van goederen, echter alleen het vermogen dat u bezat voor het aangaan van de partnerschapsregistratie en vermogen verkregen uit een erfenis of schenking blijven privé.
Onder omstandigheden blijft het derhalve nog steeds noodzakelijk om partnerschapsvoorwaarden te maken, vooral voor ondernemers.

Tijdens het geregistreerd partnerschap kunnen ook partnerschapsvoorwaarden worden aangegaan. Bijvoorbeeld bij het starten van een onderneming.

De notaris kan u hier verder bij helpen.