Testament

Het is belangrijk dat u de zaken rondom uw nalatenschap goed geregeld heeft. Voor echtgenoten met kinderen is het sinds 1 januari 2003 zo geregeld dat alle bezittingen en schulden bij overlijden van één van de ouders naar de langstlevende gaan. De kinderen krijgen een niet-opeisbare vordering in geld ter grootte van hun erfdeel. Voor samenwoners met kinderen heeft de wet niets geregeld. Het is in dat geval zeker verstandig om naar de notaris te gaan om een en ander te bespreken betreffende uw situatie.

Met een testament bepaalt u wat er gebeurt met uw bezittingen als u komt te overlijden. Een testament treedt pas in werking na uw overlijden. In uw testament kunt u uw persoonlijke, juridische en financiële voorkeuren opnemen.

Enkele voorbeelden van veel voorkomende situaties waarin het nuttig is om een testament op te laten stellen of aan te passen zijn:

  • u wilt andere erfgenamen benoemen of een andere verdeling aanhouden;
  • u wilt een kind onterven;
  • u woont samen en hebt kinderen;
  • u bent ongehuwd en wilt uw partner uw bezittingen nalaten;
  • u wilt bepalen wie er voor uw kinderen gaat zorgen als beide ouders overlijden;
  • u heeft kinderen uit een eerdere relatie;
  • u wilt een goed doel benoemen als erfgenaam;
  • u wilt een uitsluitingsclausule regelen in uw testament;
  • u wilt een executeur benoemen, die uw nalatenschap kan afwikkelen na uw overlijden.