Verklaring van erfrecht

Bij erfenis en nalatenschap wordt er vaak door officiële instanties een verklaring van erfrecht gevraagd. Dit is een officiële verklaring die wordt opgesteld door de notaris waarin wordt vermeld wie de erfgenamen zijn en of de erfenis is aanvaard door de erfgenamen.

Met een verklaring van erfrecht kunnen erfgenamen toegang krijgen tot de rekeningen van de overledene of bijvoorbeeld de woning verkopen die op naam van de overledene staat.  Een verklaring van erfrecht wordt niet altijd verplicht gesteld, maar het is wel een risico om zonder verklaring van erfrecht over de bankrekening van de overledene te beslissen.