Estate planning

De notaris kan u adviseren wat de best passende fiscale constructie van schenking en vererving is, om zo goed en voordelig mogelijk vermogen over te hevelen aan uw erfgenamen. In een adviesgesprek zal de notaris alle aspecten van vermogensoverheving aan bod laten komen.