Vereniging

Een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid dient via een notariële akte te worden opgericht. Het hoogste orgaan van de vereniging is de algemene ledenvergadering. Het bestuur is het uitvoerende orgaan van de vereniging en wordt gecontroleerd door de algemene vergadering.

Na oprichting van de vereniging zorgt de notaris voor de inschrijving van de vereniging in de Kamer van Koophandel. De wet geeft een aantal minimum vereisten waaraan de statuten van een vereniging moeten voldoen, zoals naam, plaats van vestiging, doel en wijze van benoemen en ontslaan van de bestuursleden.