Schenkingsakte

Het is mogelijk om te schenken en bij deze schenking te bepalen dat de begiftigde de schenking pas krijgt bij overlijden van de schenker. Op deze manier wordt uw vermogen op papier kleiner, wat leidt tot minder erfbelasting wanneer u komt te overlijden. Uw kinderen hebben op deze manier meer aan uw erfenis omdat ze minder erfbelasting (belasting over de erfenis) af hoeven te staan.

Voor de geldigheid van een schenking op papier is een notariële akte noodzakelijk. Schenkingen op papier ter besparing van erfbelasting zijn een uitkomst voor diegenen die niet over contanten beschikken, maar wel vermogen bezitten.

De notaris kan u verder helpen bij deze regeling.