BV

Voor de oprichting van een besloten vennootschap (BV) is een notariële akte vereist. De BV geeft vervolgens aandelen uit. Deze uit te geven aandelen moeten worden volgestort in geld of in natura (inbreng van een bestaande onderneming). Sinds een aantal jaar bestaat er tevens de zogenoemde flex BV. Een belangrijke wijziging is dat er geen minimum startkapitaal meer bestaat. Een kapitaal van één euro volstaat. Bij de oprichting van een nieuwe BV kan de notaris u goed adviseren, daarnaast zorgt de notaris voor de verplichte inschrijving van de BV in de Kamer van Koophandel.