Levenstestament

Heeft u er ooit over nagedacht wat er gebeurt als u uw zaken niet meer kunt regelen door bijvoorbeeld dementie of een hersenbloeding.

Vaak wordt gedacht dat een echtgenoot/partner, kinderen of ander familielid de zaken kunnen regelen, maar dat is een misverstand.

Als er niets is geregeld dan dient er mogelijk een bewind/mentorschap te worden aangevraagd bij de rechter en moet er een bewindvoerder/mentor worden benoemd.

Bewindvoerder: behartigt de financiële belangen; regelt onder meer de bankzaken.
Mentor: bescherming op het persoonlijke vlak; beslist mee op het gebied van verzorging, verpleging en behandeling.

In geval van mogelijke verkoop van een woning dient de rechter hiervoor toestemming te geven ook al is de echtgenoot/partner mede-eigenaar van de woning.

Indien u de tussenkomst van de rechter niet wenst en zelf de regie wil hebben in die situatie, dan kunt u in een levenstestament (= een notariële volmacht) iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen.

Deze persoon of personen worden dan uw gevolmachtigden. Dit kunnen uw echtgenoot en kind(eren) zijn, zowel tezamen als ieder van hen afzonderlijk of iemand anders die u vertrouwt.

Naast financiële zaken kan het bijvoorbeeld ook gaan om medische beslissingen (wel of niet behandelen) of wat er met uw woning moet gebeuren als u daar niet meer zelfstandig kunt wonen, wensen ten aanzien van schenkingen. Daarnaast kunt u ook persoonlijke wensen opnemen voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen (behandelverbod, euthanasieverklaring).

Vastleggen in een notariële akte heeft meerwaarde. De (kandidaat-) notaris geeft u advies over de mogelijkheden in uw situatie en controleert of u wilsbekwaam bent. Door deze controle is het levenstestament betrouwbaarder. Zo staat achteraf vast dat u geestelijk in staat was te bepalen zoals u heeft gedaan.

Indien u dit wenst te regelen dan kunt u telefonisch contact opnemen met Van Eeten Notarissen om een afspraak te maken voor een gratis en vrijblijvend gesprek, tevens kan dan een prijsopgave worden gedaan.