Hypotheekakte

Bij het kopen van een huis dient u ook te kijken hoe het huis gefinancierd kan worden. De financiering kan plaats vinden door middel van een geldlening bij een bank (of familiebank). De bank vraagt hiervoor hypothecaire zekerheid, wat inhoudt dat als u de lening niet terugbetaald de bank de woning kan verkopen via een executieveiling.

Als alle stukken zijn ingeleverd bij de bank en de offerte is getekend, stuurt de bank een opdrachtbrief voor het maken van een hypotheekakte aan de notaris. Na controle van alle relevante gegevens verstuurt de notaris het ontwerp van de akte en de afrekening. Na het ondertekenen van de hypotheekakte zal de notaris zorgen voor de inschrijving van de akte bij het kadaster. Tevens zal de notaris de bank berichten van de hypotheekvestiging en zorgen voor de benodigde financiële transacties.