Akte van levering

De overdracht van een huis vindt plaats door middel van een leveringsakte. De leveringsakte wordt opgesteld door de notaris en moet overeenkomen met de gemaakte afspraken in de koopovereenkomst.
De leveringsakte wordt vervolgens door de verkoper, de koper en de notaris ondertekend.
Voor de ondertekening van de leveringsakte dient de notaris verschillende zaken te regelen en controleren. Zo kijkt de notaris of de verkopers bevoegd zijn om het huis te verkopen, controleert de notaris bij het kadaster of er eventuele hypotheken of beslagen op de woning rusten en vraagt de notaris gegevens op van alle personen die bij de akte betrokken zijn.

Als dit allemaal in orde is, kan de notaris verdergaan met het opstellen en opsturen van de akte naar alle betrokkenen. Na het ondertekenen van de leveringsakte zal de notaris zorgen voor de inschrijving van de akte bij het kadaster.