Samenlevingscontract

Er is geen wettelijke verplichting om een samenlevingscontract of samenlevingsovereenkomst aan te gaan. Vaak is het wel verstandig om een samenlevingscontract op te stellen.

In een samenlevingscontract kunt u diverse punten van uw samenleving regelen waaronder bijvoorbeeld:

  • Het is mogelijk om te bepalen dat gemeenschappelijke bezittingen bij overlijden naar de langstlevende gaan;
  • Een samenlevingsovereenkomst zorgt er vaak voor dat bij overlijden veel minder erfbelasting verschuldigd is.
  • Het partnerpensioen kan aan uw partner worden toegekend; Sommige penisoenfondsen stellen hiervoor een samenlevingscontract verplicht.

Indien er ook kinderen (al dan niet uit eerdere relaties) zijn is vaak een samenlevingscontract alleen niet voldoende en zijn er om uw erfenis te regelen ook testamenten noodzakelijk. De notaris kan u hier uitgebreid over informeren.