Appartementsrechten

Indien u van een geheel gebouw een gedeelte (bijvoorbeeld de boven of benedenwoning) wenst te verkopen dient het gebouw te zijn gesplitst in appartementsrechten. Appartementsrechten ontstaan 
door middel van een notariële akte van splitsing. Na splitsing kunnen de appartementsrechten afzonderlijk worden verkocht.

Uw notaris kan u adviseren bij het splitsen van een gebouw in appartementsrechten, het opheffen en het wijzigen van splitsingsakten.