Afwikkeling van nalatenschap

Schulden in plaats van een erfenis. Mede door de economische crisis lopen erfgenamen daar steeds vaker tegen aan. Bij erfenis en nalatenschap heeft een erfgenaam drie mogelijkheden, namelijk zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Bij het zuiver aanvaarden van de erfenis ontvangt de erfgenaam de volledige erfenis met alle voor- en nadelen. Bij het verwerpen van de erfenis maakt de erfgenaam geen enkele aanspraak op de erfenis. Bij beneficiair aanvaarden kiest de erfgenaam voor een middenweg en hoeft de erfgenaam niet op te draaien voor de schulden, maar zijn er wel een aantal procedures die bij de afwikkeling van de nalatenschap moeten worden gevolgd.

Uw notaris adviseert en begeleidt u om een nalatenschap zo goed mogelijk af te wikkelen.