Downloads

Een erfenis, wat nu?

Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer.

Wat vindt u in dit boekje?

In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt als u iets erft, als u een erfenis moet afwikkelen of als u tot executeur bent benoemd. Wat nodig is of juist niet. En wat de notaris voor u kan en zelfs móet doen.

Download...

Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje.

In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap gaat regelen. Wat nodig is of juist niet. En wat de notaris voor u kan of zelfs moet doen.

Download...

Wie geeft u het vertrouwen

Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is.

Waarom dit boekje?
Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer kunt?

Stel u moet voor enige tijd naar het ziekenhuis en u weet niet hoe u er na de operatie aan toe bent.

Download...

Samen verder

Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen.

In dit boekje leest u wat u met elkaar kunt afspreken wanneer u samen verder gaat. Bijvoorbeeld over het samen delen of juist apart houden van inkomen, bezittingen, pensioen en erfenis. Wat nodig is of juist niet. En wat de notaris voor u kan doen.

Download...

Woning verkopen

Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

In dit boekje leest u niet hoe u uw huis verkoopklaar moet maken of hoe u moet onderhandelen over de verkoopprijs. Daarvoor kunt u terecht bij uw makelaar of op internet. Wel leest u wat u allemaal moet regelen voor uw huis verkocht is. Wat zijn uw rechten en plichten? Wat zijn veelvoorkomende problemen? Hoe gaat u om met een koper die in gebreke blijft? En waarom moet u eigenlijk naar de notaris?

Download...

Woning kopen

Wat vindt u in dit boekje?

Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

Download...

Cliëntenonderzoek en meldingsplicht in het notariaat

De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd. Dit op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Ook als het gaat om een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd. De Wwft geldt voor bijna het hele werkterrein van de notaris, behalve het familie- en erfrecht.

Download...